உலக பேரழிவு குறைப்பு தினம் -அக்டோபர் 13


பேரிடர் குறைப்புக்கான சர்வதேச தினம் 1989 இல் தொடங்கப்பட்டது. ஆபத்து-விழிப்புணர்வு மற்றும் பேரழிவு குறைப்பு ஆகியவற்றின் உலகளாவிய கலாச்சாரத்தை கட்டியெழுப்ப அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு நாளுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபையின் அழைப்பின் பின்னர் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. பேரிடர் குறைப்புக்கான சர்வதேச தினம், பேரிடர்களின் வெளிப்பாட்டைக் குறைப்பதற்கும், சரியான நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் மற்றும் சமூகங்கள் எவ்வாறு ஒன்றிணைகின்றன என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறது. 

2015 ஆம் ஆண்டில், பேரிடர் அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கான மூன்றாவது ஐ.நா. உலக மாநாட்டில் (ஜப்பானின் சென்டாயில் நடைபெற்றது), உள்ளூர் அளவில் பேரழிவுகள் எவ்வாறு கடுமையாகத் தாக்கப்படுகின்றன என்பதை சர்வதேச சமூகம் விவாதித்தது. இது பெரும் சமூக மற்றும் பொருளாதார எழுச்சியுடன் இறப்பு அபாயத்தையும் அதிகரிக்கிறது. முன்னெச்சரிக்கை இல்லாமல் தாக்கும் பேரழிவுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மில்லியன் கணக்கான மக்களை இடம்பெயர்கின்றன. காலநிலை மாற்றத்தால் சில பேரழிவுகள் மோசமடைகின்றன, இது பெரும்பாலும் நிலையான வளர்ச்சியை மாற்றியமைக்கிறது மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைத் தொந்தரவு செய்கிறது. 

இந்த ஆபத்து காரணிகளை மனதில் வைத்து, பேரிடர் நிவாரண திட்டங்களை அடித்தளத்தில் இருந்து உருவாக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. பேரிடர் அபாயக் குறைப்புக்கான செண்டாய் கட்டமைப்பு மக்களை மையமாகக் கொண்டது மற்றும் அதன் அணுகுமுறையில் செயல் சார்ந்தது. கட்டமைப்பானது பேரழிவு அபாயத்தைக் குறைப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது இயற்கையான ஆபத்துகளால் ஏற்படும் சிறிய அளவிலான மற்றும் பெரிய அளவிலான பேரழிவுகளின் ஆபத்துக்கான தீர்வுகளை வழங்குகிறது. இது தொடர்புடைய சுற்றுச்சூழல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் உயிரியல் அபாயங்கள் மற்றும் அபாயங்கள் ஆகியவற்றைப் பார்க்கிறது. நிலப் பயன்பாடு, கட்டிடக் குறியீடுகள், பொது சுகாதாரம், கல்வி, விவசாயம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, எரிசக்தி, நீர்வளம், வறுமைக் குறைப்பு மற்றும் காலநிலை போன்ற துறைகளில் கொள்கைகளை இணைத்து, பேரிடர் குறைப்பு கட்டமைப்பானது பல துறைகளாக இருப்பதை உறுதி செய்வதே நல்ல திட்டமிடலின் வெற்றியாகும். மாற்ற தழுவல்.

Add new comment

1 + 2 =