அடுத்தவர் காலணிகளில்... | Epi-1 | Veritas Tamil


குழந்தைகளை புரிந்துகொள்ள அவர்களின் உயரத்திற்கு நம்மை தாழ்த்திக்கொள்ளும் நம்மால் ஏன் சக மனிதனின் வாழ்வை புரிந்துகொள்ள அவரது காலணிகளில் சென்று பார்க்க தயக்கம் ஏற்படுகிறது? என்பதை தெரிந்துகொள்ள இந்த ஒலியோடையைக் கேளுங்கள்!

 

எழுத்து: அருள்பணி. அருள்பணி. மரிய அந்தோணி ராஜன் SdC
குரல்: ஜூடிட் லூகாஸ்

தொகுப்பு: ஜோசப் 

Add new comment

3 + 3 =