தேசிய ஆசிரியர் தினம் | September 05


இந்தியா முழுவதும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. நமது நாட்டின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த டாக்டர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இந்த நாள் ஆசிரியர் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. அவர் ஒரு தத்துவஞானி, அறிஞர் மற்றும் பாரத ரத்னா விருது பெற்றவர். அவர் இந்தியாவின் இரண்டாவது ஜனாதிபதியாகவும் (1962 முதல் 1967 வரை) இந்தியாவின் முதல் துணை ஜனாதிபதியாகவும் (1952-1962) இருந்தார். கல்வி அமைச்சு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த விழாவில் தேசிய ஆசிரியர் விருதுகளை வழங்குகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டில், இந்திய ஜனாதிபதி, ஸ்ரீ ராம்நாத் கோவிந்த், நாடு முழுவதும் உள்ள 44 ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய விருதுகளை வழங்குவார்.

Add new comment

5 + 11 =