உலக மறதி (அல்சைமர்) நோய் தினம் | செப்டம்பர் 21

This year's theme, 'Know Dementia, Know Alzheimer's,' continues on from the 2021 campaign, which focused on diagnosis, the warning signs of dementia, the continued effect of COVID-19 on the global dementia community and more.

உலக மறதி (அல்சைமர்) நோய் தினம் | செப்டம்பர் 21

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​ Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​ Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​ Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​ Website: http://tamil.rvasia.org Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store. Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​ **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.