உலக புகைப்பட தினம் | August 19


ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 19 அன்று, உலக புகைப்பட தினம் (உலக புகைப்பட தினம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) கலை, கைவினை, அறிவியல் மற்றும் புகைப்படத்தின் வரலாற்றைக் கொண்டாடுகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள புகைப்படக் கலைஞர்கள் தங்கள் உலகத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு புகைப்படத்தைப் பகிரவும் இந்த நாள் ஊக்குவிக்கிறது.

இன்று நமக்குத் தெரிந்த புகைப்படம் எடுத்தல் 1839 ஆம் ஆண்டிற்கு முந்தையது. அந்த நேரத்தில், பிரெஞ்சு அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் டாகுரோடைப் செயல்முறையை அறிவித்தது. செப்புத் தாளில் மிகவும் விரிவான படத்தை உருவாக்க செயல்முறை சாத்தியமாக்கியது. தாள் வெள்ளி ஒரு மெல்லிய கோட் பூசப்பட்ட, மற்றும் செயல்முறை ஒரு எதிர்மறை பயன்படுத்த தேவையில்லை. கேமரா மூலம் நிரந்தரப் படத்தைப் பெறுவதற்கான முதல் முறையாக இது அமைந்தது.

40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 1884 இல், ரோசெஸ்டர், NY ஐச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் ஈஸ்ட்மேன் டாகுரோடைப் செயல்முறையைச் செம்மைப்படுத்தினார். அவர் செப்புத் தகடுக்கு பதிலாக காகிதத்தில் உலர்ந்த ஜெல்லைப் பயன்படுத்தினார், அதை அவர் திரைப்படம் என்று அழைத்தார். இந்த கண்டுபிடிப்பு புகைப்படக் கலைஞர்கள் கனமான செப்புத் தகடுகளையும் நச்சு இரசாயனங்களையும் எடுத்துச் செல்வதற்கான தேவையைத் தணித்தது. 1888ல் ஈஸ்ட்மேன் கோடாக் கேமராவை உருவாக்கினார். கண்டுபிடிப்பு கிட்டத்தட்ட யாரையும் புகைப்படம் எடுக்க அனுமதித்தது.

டிஜிட்டல் புகைப்படம் எடுத்தல் வெடித்ததால், பலர் தங்கள் கேமராக்களில் திரைப்படத்தைப் பயன்படுத்துவதில்லை. இருப்பினும், சில புகைப்படக் கலைஞர்கள் டிஜிட்டல் புகைப்படம் எடுப்பதை விட திரைப்படத்தைப் பயன்படுத்த விரும்புகின்றனர். அவர்கள் திரைப்படத்தை விரும்புவதற்கான சில காரணங்கள்:

  • அதிக தெளிவுத்திறன்
  • மின்சாரம் தேவையில்லை
  • பதிப்புரிமைச் சிக்கல்கள் குறைவு
  • படத்தில் ஒன்றை விட டிஜிட்டல் புகைப்படத்தை இழப்பது எளிது

Add new comment

5 + 4 =