மன்னிப்பு மழை மேகம்! | கதை கேட்கலாமா! | Fr. Johnson | RVA Podcast | Veritas tamil

குரல்: அருட்பணி. ஜான்சன் SdC

ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்

இது 'இருக்கிறவர் நாமே' என்ற மாத இதழில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.

 

Follow Radio Veritas Tamil Service At

Facebook: https://www.facebook.com/VeritasTamil

Twitter: https://twitter.com/VeritasTamil

Instagram: https://www.instagram.com/veritastamil/

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​​​​

Website: http://tamil.rvasia.org

Blog: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​

for non-commercial use only Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store. Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​ மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

1 + 5 =