சர்வதேச உணவுக் கட்டுப்பாடு நாள் | May 6


        மே 6 அன்று சர்வதேச உணவுக் கட்டுப்பாடு நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. நம்முடைய உடலின் அமைப்பினை நாம் அன்புசெய்ய, ஏற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த நாள்; கொண்டாடப்படுகிறது. நம்முடைய உடல் பருமன் எவ்வாறு இருந்தாலும், நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுமுறையை மட்டும் நாம் பின்பற்றவேண்டும். அதற்காக உணவுக் குறைப்பில் ஈடுபடக்கூடாது. உடல் பருமன் என்பது உணவுப் பழக்கத்தால் மட்டும் வருவதல்ல, குறைந்த சுயமரியாதை, கொடுமைப்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் வருகிறது. எனவே உடல் பருமனைக் குறைப்பதற்காக நாம் உணவு டயட் முறையைப் பின்பற்றினால், நாம் மீண்டும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு அதிகமான உடல் பருமன் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்ற விழிப்புணர்வை இந்நாள் வலியுறுத்துகிறது. 
        1992 ஆம் ஆண்டில், ஆங்கில பெண்ணியவாதியான மேரி எவன்ஸ் யங் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக பசியின்மை, கொடுமைப்படுத்துதல் மற்றும் உடல் உருவ பிரச்சனைகளை எதிர்த்துப் போராடினார். மேலும் அது போதுமானதாக இருந்தது. தனது முதல் நோ டயட் தினத்தை இங்கிலாந்தில் மட்டுமே கொண்டாட வேண்டும் என்று அவர் முதலில் எண்ணியிருந்தாலும், அது சர்வதேச அளவில் பரவுவதைக் கண்டு அவர் ஈர்க்கப்பட்டார். 1992 ஆம் ஆண்டில், இங்கிலாந்தில் சில டஜன் பெண்கள் மட்டுமே டிட்ச் தட் டயட் (Ditch that Diet) ஸ்டிக்கர்கள் மற்றும் சுற்றுலாவிற்கு விடுமுறையைக் கொண்டாடினர். 1993 இல் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள பெண்கள் கொண்டாட விரும்பினர். எனவே மே 6 இல் கொண்டாடப்பட்டது.

Add new comment

7 + 0 =