புரிதல் | திருமதி ஜெய தங்கம் | VeritasTamil

புரிந்து வாழுதல் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் மட்டுமானது அல்ல. மாறாக மனிதராய் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்குமான தலையாய கடமை என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்தும் இந்த ஒலியோடையைக் கேட்டு மகிழுங்கள்..

Follow Radio Veritas Tamil Service At

Facebook: https://www.facebook.com/VeritasTamil
Twitter: https://twitter.com/VeritasTamil
Instagram: https://www.instagram.com/veritastamil/
SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil
Website: http://tamil.rvasia.org
Blog: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​

for non-commercial use only

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.
Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ 
Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.