கடமையா? பெருமையா? | கதை கேட்கலாமா! | Veritas tamil


கதையை கேட்போமா....

 

எழுத்து: அருட்பணி. ராஜன் SdC
குரல்: ஜூடிட் லூகாஸ் 
ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப் 

Add new comment

2 + 15 =