இந்த வார இறைவார்த்தை | லூக்கா 1:42,43 | VeritasTamil


அப்போது அவர் உரத்த குரலில், “பெண்களுக்குள் நீர் ஆசி பெற்றவர்; உம் வயிற்றில் வளரும் குழந்தையும் ஆசி பெற்றதே! என் ஆண்டவரின் தாய் என்னிடம் வர நான் யார்?

லூக்கா 1:42,43

சிந்தனை: அருள்பணி. கென்னடி SdC

 

Add new comment

2 + 6 =