உலகத் தேங்காய் தினம் | September 02


உலக தேங்காய் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 2 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. தேங்காயின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.

தேங்காய் பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் மிகவும் பல்துறை பழங்களில் ஒன்றாகும். இது உண்ணக்கூடியது, மேலும் அதன் எண்ணெயை தோலில் தடவலாம். இது பல்வேறு பூஞ்சை காளான், வைரஸ் எதிர்ப்பு, ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது.

தேங்காய் ட்ரூப் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது மற்றும் பெரும்பாலும் வெப்பமண்டல நாடுகளில் காணப்படுகிறது. இந்த பழம் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் மிகவும் கொண்டாடப்படுகிறது.

உலக தேங்காய் தினம்: வரலாறு மற்றும் முக்கியத்துவம்

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, உலக தேங்காய் தினம் பெரும்பாலும் ஆசிய-பசிபிக் நாடுகளில் ஆசிய மற்றும் பசிபிக் தேங்காய் சமூகத்தால் (APCC) கொண்டாடப்படுகிறது. இது தென்னை உற்பத்தி செய்யும் ஆசிய-பசிபிக் மாநிலங்களை மேற்பார்வையிடும் மற்றும் எளிதாக்கும் ஒரு அரசுகளுக்கிடையேயான அமைப்பாகும்.

முதல் உலக தேங்காய் தினம் 2 செப்டம்பர் 2009 அன்று கொண்டாடப்பட்டது. APCC நிறுவப்பட்ட தேதி என்பதால் செப்டம்பர் 2 தேதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

தற்போது தேங்காய் உற்பத்தியில் இந்தோனேசியா முதலிடத்திலும், இந்தியா மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது. ஏற்கனவே மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, தேங்காய் பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பலரின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளது. சமையல் நோக்கங்கள் முதல் ஒப்பனை நோக்கங்களுக்காக, இது பல பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. ஆரோக்கிய நன்மைகளைத் தவிர, இது பொருளாதார ரீதியாக மலிவு விலையிலும் உள்ளது.

Add new comment

2 + 9 =