சுற்றுசுசூழலின் நன்மைக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய 5 எளிய செயல்கள்


5 Steps to save the environement5 Steps to save the environement
 • நீங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாத எந்த தயாரிப்புகளையும் வாங்க வேண்டாம்.
 • ஒரு பயன்பாடு தயாரிப்புகளைத் தவிர்த்து அதற்கு பதிலாக மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியதைத் தேர்வுசெய்க.
 • ஒற்றை பயன்பாட்டு கழிவுகளால் நம் நிலப்பரப்புகள் அதிகமாக குவிந்து கிடப்பது நமக்கு நல்லதல்ல.
 • உங்கள் சொந்த மறுபயன்பாட்டு ஷாப்பிங் பைகளை மளிகை கடைக்கு கொண்டு வாருங்கள்.​
 • இந்த ஒரு செயலால் மட்டுமே நிறைய பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்ற முடியும்.
 • மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணீர் பாட்டில் வாங்கவும்.​பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை வாங்குவதற்கு பதிலாக, மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணீர் பாட்டிலில்  முதலீடு செய்யுங்கள்.
 • இது நீண்ட காலம் நீடிக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
 • நீங்களும் மற்றும் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களும்  கண்ணாடி அல்லது காகித ஸ்ட்ரா பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
 • பிளாஸ்டிக் ஸ்டரவை  விட இந்த வகை  ஸ்ட்ரா பயன்படுத்த சிறந்தது.
 • அவை சுத்தம் செய்வதற்கும் எளிமையானவை, சேமிக்க எளிதானவை மற்றும் எளிதில் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன.
 • எனவே நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் அவற்றை உங்களுடன் எடுத்துச் செல்லலாம்.
 • நீங்கள் கடற்கரையிலும், பூங்காவிலும், அல்லது நீங்கள் எங்கிருந்தாலும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை சுற்றி வைப்பதைக் கண்டால், அதை எடுத்து ஒழுங்காக அப்புறப்படுத்த பழகிக்கொள்ளுங்கள்.
 • ​அது இந்த பூவுலகிற்கு நீங்கள் செய்யும் ஒரு நற்செயலாகும்.

Add new comment

6 + 0 =