தெரிஞ்சுகோங்க | 5 Facts & Truths | Episode- 8

1.முதல் மனிதன் முதல் மனிதன் தோன்றியது தான் சேனியா நாட்டில் உள்ள லே டோலி என்ற இடத்தில்தான் முதன் முதலில் மனித இனம் தோன்றியதாக சமீப ஆராய்ச்சி ஒன்று கூறுகிறது.

2.ஒட்டகப் பால் திரவ வடிவில் இருக்கும். கறந்ததும் அப்படியே கட்டியாகி விடும். மிகவும் சத்து நிறைந்தது.

3.தண்ணீர் குடிக்காத உயிரினம் பிறப்பு முதல் சாகும் வரை நீர் அருந்தாத உயிரினம் பல்லி.

4.தலைமுறை ஒரு தலைமுறை என்பது எத்தனை ஆண்டுகள் தெரியுமா? நீண்ட காலம் அல்ல. 33 ஆண்டுகள்.

5.புவி இயல் புவி இயல் என்பதை ஆங்கிலத்தில் Geography என் கிறார்கள். Geo - என்றால் பூமி (Earth) graphy - என்றால் Study படிப்பு. பூமி பற்றிய படிப்பே புவி இயல்.

Follow Radio Veritas Tamil Service At Facebook: http://youtube.com/VeritasTamil​​​​​ Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​​​​ Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​​​​ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​​​​ Website: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​ Blog: http://tamil.rvasia.org​​​​​ **for non commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

10 + 2 =