புனிதர் அனைவரின் பெருவிழா | நவம்பர்- 1 | RVA Tamil Podcast | Veritas Tamil

குரல்: ஜூடிட் லூகாஸ்

ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்

Follow Radio Veritas Tamil Service At
Facebook: https://www.facebook.com/VeritasTamil
Twitter: https://twitter.com/VeritasTamil
Instagram: https://www.instagram.com/veritastamil/
SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​​​​

Website: http://tamil.rvasia.org​​​​​

for non-commercial use only Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store. Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​ மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Comments