உலக தூய்மை தினம் | செப்டம்பர் 17 | Bro. Jayaseelan | VeritasTamil

 

உள்ளத்தை தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ள முற்படும் நாம் சுற்றுப்புறத்தையும் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ள முற்படுவோம்!

உலக தூய்மை தினம் - செப்டம்பர் 17

 

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

Instagram: http://instagram.com/Veritas

Tamil​​ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

Website: http://tamil.rvasia.org

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store. Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​ **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

3 + 3 =