அணுசக்தி சோதனைகளுக்கு எதிரான சர்வதேச தினம் | August 29


டிசம்பர் 2, 2009 அன்று ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபையின் 64 வது அமர்வில், 64/35 தீர்மானம் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஆகஸ்ட் 29 ஐ அணுசக்தி சோதனைகளுக்கு எதிரான சர்வதேச தினமாக அறிவித்தது. தீர்மானத்தின் முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், "மக்களின் வாழ்க்கை மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் பேரழிவு மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக அணுசக்தி சோதனைகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் செய்யப்பட வேண்டும்" மற்றும் "அணுசக்தி சோதனைகளின் முடிவு என்பது சாதிப்பதற்கான முக்கிய வழிமுறைகளில் ஒன்றாகும். அணு ஆயுதம் இல்லாத உலகத்தின் இலக்கு.

1991 ஆம் ஆண்டு இதே தேதியில் செமிபாலடின்ஸ்க் அணுசக்தி சோதனைத் தளம் மூடப்பட்டதுடன் சீரமைக்க ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதியை அனுசரிக்கும் தேதியாக கஜகஸ்தான் குடியரசின் இந்த நாளுக்கான துவக்கம் இருந்தது.

அணுசக்தி சோதனைகளுக்கு எதிரான சர்வதேச தினத்தின் தொடக்க விழா 2010 இல் அனுசரிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், உலகம் முழுவதும் நடவடிக்கைகளை ஏற்பாடு செய்வதில் பாரிய முயற்சிகள் செல்கின்றன; மாநாடுகள், சிம்போசியா, போட்டிகள், வெளியீடுகள், ஊடக ஒளிபரப்புகள், விரிவுரைகள் மற்றும் பல. பல ஸ்பான்சர்கள், அரசாங்க அளவிலான நிறுவனங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகள் இந்த காரணத்திற்கு உதவியது மற்றும் அணுசக்தி சோதனையை முழுமையாக தடை செய்ய வேண்டும் என்று பிரச்சாரம் செய்தன.

Add new comment

1 + 0 =