தெய்வக்குழந்தைகளுடன் பொங்கல் 2021

Thanks to Don Guanella Special School, Poonamallee.

Camera: Fr. Mariyan, Joseph, Judit

Editing: Joseph

Production: Radio Veritas Asia - Tamil service, Chennai.

 

Follow Radio Veritas Tamil Service At Facebook: http://youtube.com/VeritasTamil Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil Website: http://www.RadioVeritasTamil.org Blog: http://tamil.rvasia.org **for non commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

5 + 1 =