உறவுப்பாலம்

 • ஆசிரியரின் ஓய்வு நேர விளையாட்டு! | VeritasTamil

  Apr 30, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Ep 6 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Apr 25, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Ep 5 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Apr 18, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • தேசிய கடல்சார் தினம் | April 5

  Apr 05, 2022
  இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 5 ஆம் தேதி தேசிய கடல்சார் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்தியக் கப்பல் துறையின் பணிகளை மக்களுக்குக் வெளிக்காட்டும் வகையில் இந்நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. 1919 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 5 ஆம் தேதி இந்தியாவின் முதல் நீராவிக் கப்பல் (எஸ்.எஸ்.லாயல்டி) மும்பையிலிருந்து லண்டனுக்குச் சென்றது. அதன் நினைவாக 1964 ஆண்டு முதல் ஏப்ரல் 5 ஆம் நாளானது தேசிய கடல்சார் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.
 • முட்டாள்கள் தினம் | April 1

  Apr 01, 2022
  நாமெல்லாம் பள்ளிப் பருவத்தில் சக நண்பர்களிடம், வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் அன்று ஏமாறாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்ட நாட்களை மறக்க முடியாது. அதேபோல ஒருவரையாவது ஏமாற்றி விட வேண்டும் என்ற விளையாட்டுத்தனமும் அதில் இருந்த ஆர்வமும் மறக்க முடியாது. உன் சட்டையிலே என்ன கறி? உன் பின்னே பாம்பு? என்று ஆரம்பித்து பல ஏமாற்றுக் கேள்விகளை நண்பர்களிடம் சொல்லி...ஏமாற்றி விளையாடி இருப்போம்.. அதுதான் இந்த ஏப்ரல் முதல் தேதியாகும்.
 • சர்வதேச ஊதா தினம் (வலிப்பு நோய் விழிப்புணர்வு) | March 26

  Mar 26, 2022
  பரபரப்பாக இயங்கிக்கொண்டிருந்த காலைப்பொழுதில் அனைவரும் காலில் சக்கரத்தைக் கட்டிக்கொண்டு வேகமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள். திடீரென்று கூட்டத்தின் நடுவில் ஒருவர் பொத்தென்று கீழேவிழுந்தார்.
 • சர்வதேச மனித உரிமைகள் மீறல்கள் பற்றிய உண்மை மற்றும் பாதிக்கப்பட்டோர் கண்ணியம் சார்ந்த நாள் | March 24

  Mar 24, 2022
  சர்வதேச மனித உரிமைகள் மீறல்கள் பற்றிய உண்மை மற்றும் பாதிக்கப்பட்டோர் கண்ணியம் சார்ந்த தினம் (International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity Victims) ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 24 அன்று நினைவுகூரப்படுகிறது.
 • உலக கவிதை தினம் | March 21 | World Poetry day

  Mar 21, 2022
  ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பு 1999 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 21ஆம் தேதியை உலக கவிதை தினமாக அறிவித்தது. முதல் முறையாக, கவிதை தினம் 1938 இல் அமெரிக்க மாநிலமான ஓஹியோவில் தோன்றியது.
 • உலக மனநலிவு நோய் தினம் | March 21

  Mar 21, 2022
  உலக மனநலிவு நோய் (டவுன் சிண்ட்ரோம்) 2006 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மார்ச் 21ஆம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. 21 வது குரோமோசோமின் மும்மடங்கின் (ட்ரைசோமி) தனித்துவத்தை குறிக்க தேர்வு மூன்றாம் மாதம் தேர்வுசெய்யப்பட்டது.
 • உலக தூக்க நாள் | World Sleep Day | march 18

  Mar 18, 2022
  உலக தூக்க நாள்
  கடைசியாக இரவு 9 மணிக்குள் படுத்துத் தூங்கியது எப்போது என உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா? கடந்த 20 ஆண்டுகளில் நாம் தூங்கச்செல்லும் நேரத்தின் சராசரி அளவு தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருப்பதைக் கவனித்திருக்கிறீர்களா? 8 மணிக்குள் இரவு உணவு முடித்து, 8:30-க்கு வெளிச்சம் அணைத்து, பேசிக்கொண்டே படுக்கையில் விழுந்தால் 9 மணிக்குள் உறங்கிப்போவோம். அது ஒரு காலம்.
 • சர்வதேச கணித தினம் |International Mathematics Day

  Mar 14, 2022
  சர்வதேச கணித தினம்
  கணிதத்தின் சிறப்பு, முக்கியத்துவம் மற்றும் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் கணிதத்தின் அடிப்படை பங்கு பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக இந்தத் தினமானது கொண்டாடப்படுகிறது.

 • பூஜ்ஜிய பாகுபாடு தினம்

  Mar 01, 2022
  ஐ.நா. அவையின் உறுப்பு நாடுகள் அனைவரிடத்திலும் சட்டத்தின் முன்னான சமத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்காக ஆண்டுதோறும் மார்ச் 1 ஆம் தேதியை சர்வதேச பூஜ்ஜிய பாகுhபடு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. பூஜ்ஜிய பாகுபாட்டிற்கான சின்னமாக உலக அளவில் 'வண்ணத்துப்பூச்சி" குறியீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • சமூக நீதிக்கான உலக தினம்

  Feb 20, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook : http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only**

  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • சர்வதேச வலிப்பு நோய் தினம் | February 14 | Judit Lucas | VeritasTamil

  Feb 14, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​ Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​ Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​ Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​ Website: http://tamil.rvasia.org​​ **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • டக்கர் தேதி டக்குனு செய்தி | February 04 | Judit Lucas | VeritasTamil

  Feb 04, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook : http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only**

  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Ep 4 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Jan 24, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • தை பொங்கல் திருநாள் | Pongal | Veritastamil

  Jan 17, 2022
  Follow Radio Veritas Tamil Service At Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​​​​ Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​​​​ Instagram: http://instagram.com/Veritas Tamil​​​​​SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​​​​ Website: http://tamil.rvasia.orgBlog: http://www.RadioVeritasTamil.org ​​​​​**for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும்வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Ep 3 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Jan 17, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook : http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only**

  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 31 | Fr. Prakash | VeritasTamil

  Jan 17, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Ep 2 | Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Jan 10, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook : http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​

  **for non-commercial use only**

  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.