சர்வதேச பல்கலைக்கழக விளையாட்டு தினம் | செப்டம்பர் 20

விளையாட்டு, உடல் செயல்பாடு மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் அவற்றின் உள்ளூர் சமூகங்களுக்கும் இடையே இணைப்புகளை உருவாக்குவதை இந்த நாள் நோக்கமாகும்

சர்வதேச பல்கலைக்கழக விளையாட்டு தினம் - செப்டம்பர் 20

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​ Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​ Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​ Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​ Website: http://tamil.rvasia.org Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store. Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​ **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

1 + 6 =