வாங்க விளையாடலாம் | Episode 25 | Praveen | VeritasTamil

வாங்க விளையாடலாம் நிகழ்ச்சியானது வெற்றிகரமாக தனது 25 வது பகுதியை எட்டியுள்ளது. இந்த வெற்றிக்கு ஆண்டவரின் அருளும் மக்களாகிய உங்களது ஒத்துழைப்பும் ஆதரவுமே முழுமுதற் காரணம்.

வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் சார்பாக உங்கள் அனைவர்க்கும் நன்றிகளும் ஜெபங்களும்!

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​ 

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

Website: http://tamil.rvasia.org​​

 

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

Apple Store: https://apple.co/3jakDbi

Add new comment

1 + 0 =