உறவுப்பாலம்

 • தேசிய கணித தினம் | டிசம்பர் 22 | VeritasTamil

  Dec 22, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் | டிசம்பர் 9 | VeritasTamil

  Dec 09, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் | டிசம்பர் 3 | VeritasTamil

  Dec 03, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 29 | Fr. Johnson | VeritasTamil

  Nov 22, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 24.11.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 28 | Fr. Johnson | VeritasTamil

  Nov 15, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 17.11.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • உலக சுதந்திர தினம் | November 09 | VeritasTamil

  Nov 09, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​ Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​ Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​ Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​ Website: http://tamil.rvasia.org Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store. Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​ **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 27 | Fr. Johnson | VeritasTamil

  Nov 01, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 03.11.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • உலக சிக்கன தினம் | அக்டோபர் 30 | Veritastamil

  Oct 30, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 26 | Fr. Johnson | VeritasTamil

  Oct 25, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 27.10.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | சிறப்பு நிகழ்ச்சி | Fr. Prakash | VeritasTamil

  Oct 19, 2022
  Follow Radio Veritas Tamil Service At Facebook: https://www.facebook.com/VeritasTamil Twitter: https://twitter.com/VeritasTamil Instagram: https://www.instagram.com/veritastamil/ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​​​​ Website: http://tamil.rvasia.org Blog: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​ for non-commercial use only Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store. Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​ மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • உலக உணவு தினம் | அக்டோபர் 16 | Veritas Tamil

  Oct 15, 2022
  உணவு உடை இருப்பிடம் இவை மூன்றும் மனிதனின் அடிப்படை உரிமைகள், உணவு இல்லாமல் மனிதலில்லை ஏனென்றால் நம் வாழ்வதற்கு உணவு அடிப்படை தேவையாக கருதப்படுகிறது, இன்ரளவும் ஒன்பது பேரில் ஒருவர் உலகளவில் நாள்பட்ட பசியை அனுபவிக்கின்றனர். உணவு ஒரு சலுகை அல்ல அது நம் பிறப்பிப்புரிமை என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை அங்கீகரித்துள்ளது, இதை நினைவு கூற அக்டோபர் 16, 1979 முதல் ஆண்டுதோறும் உலக உணவு தினம் கடைப்பிடிக்கபடுகிறது.
 • உலக முட்டை தினம் | அக்டோபர் 14 | Veritas Tamil

  Oct 13, 2022
  “கோழி வந்ததா

  முதலில் முட்டை வந்ததா

  சொல்லு கொக்கர கொக்கோ” என முட்டைகளின் வரலாறு கிட்டத்தட்ட மனிதர்களைப் போலவே மிகவும் ஆய்வுக்குரியது.
 • உலக மொழிபெயர்ப்பு தினம் | செப்டம்பர் 30 | VeritasTamil

  Sep 30, 2022
  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**


  மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 25 | Praveen | VeritasTamil

  Sep 27, 2022
  வாங்க விளையாடலாம் நிகழ்ச்சியானது வெற்றிகரமாக தனது 25 வது பகுதியை எட்டியுள்ளது. இந்த வெற்றிக்கு ஆண்டவரின் அருளும் மக்களாகிய உங்களது ஒத்துழைப்பும் ஆதரவுமே முழுமுதற் காரணம்.

  வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் சார்பாக உங்கள் அனைவர்க்கும் நன்றிகளும் ஜெபங்களும்!

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi
 • சர்வதேச பல்கலைக்கழக விளையாட்டு தினம் | செப்டம்பர் 20

  Sep 20, 2022
  விளையாட்டு, உடல் செயல்பாடு மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் அவற்றின் உள்ளூர் சமூகங்களுக்கும் இடையே இணைப்புகளை உருவாக்குவதை இந்த நாள் நோக்கமாகும்

  சர்வதேச பல்கலைக்கழக விளையாட்டு தினம் - செப்டம்பர் 20

  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​ Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​ Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​ Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​ Website: http://tamil.rvasia.org Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store. Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​ **for non-commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 24 | Praveen | VeritasTamil

  Sep 20, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 22.09.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க இந்த Google form லிங்கை கிளிக் செய்யவும் : https://forms.gle/dS3WRbqdh5DmDBV26


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 23 | Praveen | VeritasTamilவாங்க விளையாடலாம் | Episode 23 | Praveen | VeritasTamil

  Sep 13, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 15.09.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.

  கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க இந்த Google form லிங்கை கிளிக் செய்யவும் : https://forms.gle/QGUhCSc8JEcRw6k7A


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 22| Judit Lucas | VeritasTamil

  Sep 06, 2022
  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 08.09.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**
 • வாங்க விளையாடலாம் | Episode 21| Fr.Prakash SdC | VeritasTamil

  Aug 23, 2022
  https://tamil.rvasia.org/e21ap13


  கேள்விகளுக்கான விடைகளை +91-8056188140 என்ற எண்ணிற்கு 25.08.2022 மாலை 5 மணிக்குள் Whatsapp செய்யவும்.


  Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

  Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

  Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

  Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

  SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

  Website: http://tamil.rvasia.org​​


  Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

  Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

  Apple Store: https://apple.co/3jakDbi


  **for non-commercial use only**
 • மதம் அல்லது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வன்முறைச் செயல்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நினைவுகூரும் சர்வதேச நாள் | August 22

  Aug 22, 2022
  ஆகஸ்ட் 22 அன்று, மதம் அல்லது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வன்முறைச் செயல்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை நினைவுகூரும் சர்வதேச தினம், மதத் துன்புறுத்தலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதன் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்கிறது.