கொளுத்தும் கோடை வெப்பம் அரசின் ஆலோசனை || Veritas Tamil


இயற்கையோடு வாழ்வோம் 
இயற்கையை காப்போம் 
மரம் வளர்ப்போம் 
உடல்நலம் காப்போம் ...

 

Add new comment

6 + 11 =