உழைக்காதவன் உண்ணலாகாது! | திருமதி ஜெய தங்கம் | VeritasTamil

உழைக்க மனமில்லாதவர்கள் உணவு உண்பது எப்படி சாத்தியமாகும்? உழைப்பை தவிர நம்மை உயர்த்துவது எதுவுமில்லை என்பதை உணர்த்தும் இந்த ஒலியோடையைக் கேட்டு மகிழுங்கள்..

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​
Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​
Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​
Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​
SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​
Website: http://tamil.rvasia.org​​

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ
Apple Store: https://apple.co/3jakDbi

**for non-commercial use only**

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.