நிகழ்வுகள் Veritas Tamil News || வேரித்தாஸ் செய்திகள் || 15.12. 2023

தலைப்பு செய்திகள் 

1 . மனித உயிர்களைப் பாதுகாப்பது நமது முன்னுரிமையாக இருக்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் திருத்தந்தை

2 . உங்களின் திருப்பயணப் பணியில் அன்னையின் துணையைத் தேடுங்கள் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

3 . பாலஸ்தீனியர்களுடன் ஜோர்டான் கிறிஸ்தவர்களின் ஒருமைப்பாடு

4 . குழந்தைகளுக்கு ஆபத்தான இடமாக காட்சியளிக்கும் காசா பகுதி

5 . வத்திக்கான் வளாகத்தில் 100 கிறிஸ்துபிறப்பு குடில்கள் கண்காட்சி