நிகழ்வுகள் Veritas Tamil News || வேரித்தாஸ் செய்திகள் || 07.02.2024

தலைப்பு செய்திகள் 

 

  1. இந்திய கத்தோலிக்க ஆயர்கள் பேரவையின் தலைவராக மீண்டும் பேராயர் ஆண்ட்ரூஸ் தாழத் தேர்வுசெய்யப்பட்டார்.

 

  1. C-9 என்னும் கர்தினால்கள் உயர்மட்ட அவை கூட்டம் வத்திக்கானில் இடம்பெற்று வருகிறது.

 

  1. ஹெய்டி குழந்தைகளுக்காகப் பணியாற்றும் அருள்சகோதரி Paësie

 

  1. இந்திய பொதுநிலையினருக்கு உதவும் திருஅவை சட்ட படிப்பு

 

 5. இந்தியா முழுவதும் உள்ள பேரிடர்களின் பாதிப்பின் எச்சங்களை வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ள கண்காட்சி.

 

 

 

Follow Radio Veritas Tamil Service At

Facebook: https://www.facebook.com/VeritasTamil

Twitter: https://twitter.com/VeritasTamil

Instagram: https://www.instagram.com/veritastamil/

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​​​​

Website: http://tamil.rvasia.org

Blog: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​

for non-commercial use only Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store. Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​ மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.