துதிகளின் நடுவில்

கடவுள் உருவமற்றவர். அவரை வழிபடுவோர் அவரது உண்மை இயல்புக்கு ஏற்ப உள்ளத்தில்தான் வழிபட வேண்டும்” என்றார்

யோவான்  4-24

Add new comment

1 + 3 =