கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா சிறப்புச் செய்தி | Fr. Anbu Selvam | VeritasTamil

வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா நல்வாழ்த்துக்கள்!

Follow Radio Veritas Tamil

Facebook: http://youtube.com/VeritasTamil​​

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

Website: http://tamil.rvasia.org​​

**for non-commercial use only**

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

2 + 2 =