திருத்தந்தையின் இறைவார்த்தைகள்! | அருட்பணி. ஜேக்கப் | Veritas Tamil

“உலகம் வெற்றி்க்கும் அதிகாரதிற்கு பணத்திற்கும் அழைப்புவிடுக்கின்றது: கடவுள் அன்பிற்கும் மனித நேயத்திற்கும் பணிவிடைக்கும் அழைப்பு விடுக்கின்றார்” என்று கூறும்  திருத்தந்தையின் வார்த்தைகளை கேட்ப்போம்!

குரல்: அருட்பணி. ஜேக்கப்

ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்

Follow Radio Veritas Tamil Service At

Facebook: https://www.facebook.com/VeritasTamil
Twitter: https://twitter.com/VeritasTamil
Instagram: https://www.instagram.com/veritastamil/
SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil
Website: http://tamil.rvasia.org
Blog: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​

for non-commercial use only

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.
Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ 
Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Comments

Mary Cecilia R… (not verified), Feb 12 2024 - 7:22pm
Nice to hear from Our Dear Pope The Comparison between World Approach and God Expectations and Wish from Fr.Jacob.