நிகழ்வுகள் Veritas Tamil News || வேரித்தாஸ் செய்திகள் || 01.12. 2023

தலைப்பு செய்திகள் 

1 . உலகில் உங்களின் விருதுவாக்கை வாழ்ந்து காட்டுங்கள் அறிவுறுத்திய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

 2 .கனவுகாணும் அனைவரையும் மனித மாண்புடன் நடத்துங்கள் என்று கூறியுள்ள திருத்தந்தை

3 . மியான்மாரிலுள்ள லோய்காவ் பேராலயத்தை கேடயமாகப் பயன்படுத்த இராணுவம் திட்டம்!

4 . மணிப்பூர் மோதலில் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு!

5 . உக்ரைன் மாணவர்களுக்கு UNICEFன் கல்வியுதவி