சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்ற நாள் | May 13


        சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் (ஐசிசி அல்லது ஐசிசிடி) என்பது நெதர்லாந்தின் ஹேக் நகரில் உள்ள அரசுகளுக்கிடையேயான அமைப்பு மற்றும் சர்வதேச தீர்ப்பாயம் ஆகும். இனப்படுகொலை, மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள், போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புக் குற்றங்களுக்காக தனிநபர்களை விசாரிக்கும் அதிகார வரம்பைக் கொண்ட முதல் மற்றும் ஒரே நிரந்தர சர்வதேச நீதிமன்றம் ஐஊஊ ஆகும். இது தற்போதுள்ள தேசிய நீதித்துறை அமைப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கத்துடன் உள்ளது. எனவே தேசிய நீதிமன்றங்கள் குற்றவாளிகளை தண்டிக்க விரும்பாத அல்லது இயலாமல் இருக்கும்போது மட்டுமே அதன் அதிகார வரம்பைப் பயன்படுத்தலாம். ஐசிசி உலகளாவிய பிராந்திய அதிகார வரம்பைக் கொண்டிருக்கவில்லை மற்றும் உறுப்பு நாடுகளுக்குள் செய்யப்படும் குற்றங்கள், உறுப்பு நாடுகளின் குடிமக்கள் செய்த குற்றங்கள் அல்லது ஐக்கிய நாடுகளின் பாதுகாப்பு கவுன்சிலால் நீதிமன்றத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்படும் சூழ்நிலைகளில் குற்றங்கள் ஆகியவற்றை மட்டுமே விசாரித்து வழக்குத் தொடரலாம்.

Add new comment

2 + 0 =