உலக செரிமான சுகாதார நாள் | May 29


        ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே மாதம் 29 ஆம் தேதி உலக காஸ்ட்ரோஎன்டாலஜி அமைப்பும் (World Gastroenterology Organisation - WGO), அறக்கட்டளையும் (WGO Foundation -WGOF) இணைந்து, உலக செரிமான சுகாதார நாளைக் (World Digestive Health Day - WDHD) கொண்டாடுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட செரிமான நோய் மற்றும் அல்லது கோளாறு குறித்து கவனம் செலுத்துகிறது. இது நோய் மற்றும்  கோளாறு பற்றிய தடுப்பு, பரவல், நோயறிதல், மேலாண்மை மற்றும் சிகிச்சை குறித்த பொது மக்களின் விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கும் என்பதே இதன் நோக்கம்.

Add new comment

8 + 11 =