பள்ளி மாணவர்களின் வில்லுப்பாட்டு | மீன்பிடித்தினம் | November 21

இந்தியாவில் உள்ள மீன்வளம் முக்கியமாக உள்நாட்டு மற்றும் கடல் சார்ந்ததாகும். உள்நாட்டு மீன்வளம் முக்கியமாக முக்கிய ஆறுகள் மற்றும் அவற்றின் துணை நதிகள், குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள், ஏரிகள், கால்வாய்கள் மற்றும் பலவற்றால் ஆனது. மில்லியன் கணக்கான மனிதர்களுக்கான பரந்த மற்றும் சில சமயங்களில் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட உணவு ஆதாரத்தை அங்கீகரிப்பதற்காக உலக மீன்பிடி தினம் உலகம் முழுவதும் மீனவ சமூகங்களால் கொண்டாடப்படுகிறது.

 

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

Website: http://tamil.rvasia.org​​

 

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

Apple Store: https://apple.co/3jakDbi

 

**for non-commercial use only**

 

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

9 + 11 =