சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள்


Environmental truth

- கட்டுக்கதை # 1 - ​​காற்றின் தரம் எப்போதும்  வெளியில் இருப்பதை உள்ளெ இருப்பது சிறந்தது 

​குறிப்பாக சிறிய வீடுகளில் அல்லது பொருத்தமான காற்றோட்டம் இல்லாத வீடுகளில், காற்றின் தரம் வெளிப்புற காற்று மாசுபாட்டை விட மோசமாக இருக்கும்

- கட்டுக்கதை #2: கரிம (Organic) ஆர்கானிக் விளைபொருள்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் இல்லாதவை

முற்றிலும் இல்லை -ஆர்கானிக் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளும் கூட சிலவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். கனிம வேளாண்மையில் தாதுக்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் சில உயிரியல் பூச்சிக்கொல்லிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றன, மேலும் ஒரு - ஸ்பினோசாட் organic சில நேரங்களில் கரிம உற்பத்தியில் கண்டறியப்படுகிறது. கரிம விளைபொருள்கள் வழக்கமாக வழக்கமான உற்பத்தியைக் கையாளும் அதே வசதிகளில் தொகுக்கப்பட்டிருப்பதால், அறுவடைக்குப் பிறகு வழக்கமான பழங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பூசண கொல்லிகளின் எச்சங்களை முற்றிலுமாக தவிர்ப்பது கடினம்.
- கட்டுக்கதை #3: Single Use Bottles: ஒற்றை பயன்பாட்டு நீர் பாட்டிலை மீண்டும் பயன்படுத்துவது புற்றுநோய்களை கசிய வைக்கிறது

ஒரு பாட்டிலை சில முறை கழுவுதல் மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்துவது புற்றுநோய்களை கசிய விடாது. உண்மையில், இந்த பாட்டில்களை உபயோகப் படுத்துவதில் மூலம் புற்றுநோய் வரும் என்ற ஒரு செய்தியை உறுதி செய்ய எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியும் சொல்ல வில்லை. உண்மை என்னவென்றால், அதிக வெப்பத்தை மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்களை-உணவுக் கொள்கலன்கள் உட்பட-நீண்ட காலமாக மீண்டும் பயன்படுத்துவதால் வேறுபட்ட குழு இரசாயனங்கள் வெளியிடப்படலாம்

 

Add new comment

3 + 4 =