சுற்றுச் சூழலைப் பற்றி நாம் அறிந்திராத அரிய தகவல்கள்


Nature Facts
  1.  நமது கிரகத்தின் தண்ணீரில் 3% மட்டுமே குடிக்கக்கூடியது. அதில் 97% உப்பு நீர். பூமியின் புதிய நீரில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை பனிப்பாறைகளில் உறைந்திருப்பதைக் காணலாம். மீதமுள்ளவை நிலத்தடி.
  2.  நமது ஏரிகள், குளங்கள், நீரோடைகள், ஆறுகள், குளங்கள் மற்றும் பிற மேற்பரப்பு நீரில் உள்ள நீர் நமது புதிய நீர் வளத்தில் 0.3% ஆகும்.
  3. நீங்கள் வாங்கும் பாட்டில் தண்ணீரில் 25% உண்மையில் நகராட்சி குழாய் நீர்.
  4. கிரகத்தின் அனைத்து ஒருங்கிணைந்த நதிகளையும் விட வளிமண்டலத்தில் அதிக நீராவி உள்ளது.
  5. நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி ஒவ்வொரு நொடியும் 750,000 கேலன் தண்ணீரை பதப்படுத்துகிறது!
  6. 700 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு சுத்தமான நீர் கிடைப்பதில்லை, 2 பில்லியனுக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு சுகாதார பிரச்சினைகள் உள்ளன.
  7. ஆண்டுதோறும் 6 முதல் 8 மில்லியன் மக்கள் நீரினால் பரவும் நோய்கள் மற்றும் பேரழிவுகளால் இறக்கின்றனர்.
  8. நமது உலகளாவிய நன்னீரில் 70% விவசாயம் பயன்படுத்துகிறது. வேகமாக வளரும் நாடுகளில் இது 90% வரை செல்கிறது.
  9. உலகளவில் 10 பில்லியன் டன் தண்ணீரைப் பயன்படுத்துகிறோம்.
  10. 29 மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஓசோன் லேயர் “ஹோல்” அடுத்த 55 ஆண்டுகளில் முழுமையாக குணமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குளோரோஃப்ளூரோகார்பன் மற்றும் ஹைட்ரோ ஃப்ளோரோகார்பன் ஆகியவற்றை உலகளவில் தடைசெய்ததே இதற்குக் காரணம்.

Add new comment

4 + 12 =