தெரிஞ்சுகோங்க | 5 Facts & Truths | Episode- 12

1. நீளமான தேசிய கீதம் கிரேக்க நாட்டு தேசிய கீதம் மிகப்பெரியது. 128 வரிகள் கொண்டது.

2. உலகப் பொது நாட்கள் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடும் முதல் நாள் ஜனவரி 1- புத்தாண்டு தினம். அடுத்து மே 1. இது தொழிலாளர் தினம்.

3. முத்துத் தீவு முத்துத் தீவு என்று அழைக்கப்படும் நாடு பஹ்ரைன். எண்ணெய் வளமிக்க முஸ்லிம் நாடு. சிறிய நாடு. மன்னராட்சி நடைபெறும் நாடு.

4. சலவைக்கல் மார்பிள் எனப்படும் சலவைக்கல்லை கட்டடத் திற்கும், சிலை செய்யவும் முதன்முதல் பயன்படுத்திய நாடு கிரேக்க நாடுதான்.

5. எட்டுக்கை உயிரினம் சரி போன வாரம் கெட கேள்விக்கு பதில் என்னனு பாப்போமா? எட்டுக்கால் பூச்சி கேட்டிருக் கிறோம். எட்டு கை உயிரினம் எது தெரியுமா? ஆக்டோபஸ் என்ற கடல் சிலந்தி. பெண் சிலந்தி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும். இதற்கு ஆகும் காலம் ஏழு வாரம். இந்த ஏழு வாரமும் பெண் சிலந்தி பட்டினியாகவே இருக்கும். குஞ்சுகள் வெளிவந்ததும் தாய் சிலந்தி இறந்து விடும்.

Follow Radio Veritas Tamil Service At Facebook: http://youtube.com/VeritasTamil​​​​​ Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​​​​ Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​​​​ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​​​​ Website: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​ Blog: http://tamil.rvasia.org​​​​​ **for non commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

14 + 1 =