உலக காண்டாமிருக தினம் | செப்டம்பர் 22


உலக காண்டாமிருக தினம் - செப்டம்பர் 22

 

உலக காண்டாமிருக தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 22 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. உலக காண்டாமிருக தினம், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள், உயிரியல் பூங்காக்கள், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு மையங்கள், ஆராய்ச்சி மையங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் ஒன்றிணைந்து வேட்டையாடும் நடைமுறைகளை மேம்படுத்த புதிய வழிகளைத் தேடுவதற்கும், மிகவும் ஆபத்தான சில காண்டாமிருக இனங்களை மொத்த அழிவிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கும் ஒரு வழியை உருவாக்குகிறது. பல ஆண்டுகளாக, காண்டாமிருகங்கள் அவற்றின் கொம்புகள் மற்றும் இரத்தத்திற்காக வேட்டையாடுபவர்களால் வேட்டையாடப்படுகின்றன, இது பாரம்பரிய ஆசிய மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் புற்றுநோய், காய்ச்சல், வலிப்பு மற்றும் அதிகரித்த ஆண் ஆண்மைக்கு ஒரு சிகிச்சை இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. வியட்நாமின் கவர்ச்சியான சந்தைகளில் காண்டாமிருகங்கள் அவற்றின் உணரப்பட்ட மதிப்புக்காக வேட்டையாடப்படுகின்றன.

 

காண்டாமிருகங்கள் காண்டாமிருக குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெரிய பாலூட்டிகள். தென்னாப்பிரிக்காவில் 2008 முதல் 2017 வரை 7,000 க்கும் மேற்பட்ட காண்டாமிருகங்கள் வேட்டையாடப்பட்டதால் இழந்தன, இது உலகின் காண்டாமிருக மக்கள் தொகையில் 70% க்கும் அதிகமாக உள்ளது. 2011 ஆம் ஆண்டில், ஆப்பிரிக்க கருப்பு காண்டாமிருக இனங்கள் அழிந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

 

ஒவ்வொரு நாளும், தோராயமாக மூன்று காண்டாமிருகங்கள் கொல்லப்பட்டு அவற்றின் கொம்புகளுக்காக வேட்டையாடப்படுகின்றன. வேட்டையாடுபவர்கள் காண்டாமிருகங்களை செயலிழக்கச் செய்வதற்கும் மனிதாபிமானமற்ற முறையில் அவற்றின் கொம்புகளை வெட்டுவதற்கும் அமைதிப்படுத்தும் கருவிகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். காண்டாமிருகங்கள் பின்னர் இரத்தம் கசிந்து இறந்து விடுகின்றன. பெரும்பாலான வேட்டையாடுபவர்கள் அதிநவீன ஆயுதங்களுடன் ஆயுதம் ஏந்தியிருப்பதால், ஏழை உயிரினங்களுக்கு ஏற்படும் வலியைக் காணும் பேராசையால் கண்மூடித்தனமாக இருப்பதால், வேட்டையாடுதல் எதிர்ப்பு முயற்சிகள் விரக்தியடைந்துள்ளன. உலக காண்டாமிருக தினம் காண்டாமிருக கொம்புகளின் வர்த்தகத்திற்கு எதிராக நிற்கவும், இந்த நம்பமுடியாத அற்புதமான உயிரினங்களை பாதுகாக்கவும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

 

Add new comment

11 + 3 =