சர்வதேச திருநங்கைகளின் தினம் | March 31


          சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகளின் பார்வைத்திறன் தினம் (TDOV என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) திருநங்கைகளைக் கொண்டாடுவதற்கும் உலகளவில் திருநங்கைகள் எதிர்கொள்ளும் பாகுபாடு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் சமூகத்திற்கு அவர்களின் பங்களிப்புகளை உணர்த்துவதற்கும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 2009 ஆம் ஆண்டு மிச்சிகனில் உள்ள திருநங்கை ஆர்வலர் ரேச்சல் கிராண்டால் திருநங்கைகளுக்கு LGBT அங்கீகாரம் இல்லாததால் ஏற்பட்ட விரக்தியை மேற்கோள் காட்டி, திருநங்கைகளை மையமாகக் கொண்ட ஒரே நாள் திருநங்கைகளின் நினைவு தினம் மட்டுமே. திருநங்கைகளின் கொலைகளுக்கு இரங்கல் தெரிவித்தாலும், திருநங்கைகளின் உயிருள்ள உறுப்பினர்களை அங்கீகரித்து கொண்டாடவில்லை. முதல் சர்வதேச திருநங்கைகளின் பார்வைத்திறன் தினம் மார்ச் 31, 2009 அன்று நடத்தப்பட்டது. 
 

Add new comment

4 + 1 =