வாழ்வு வளம் பெற பூமி வளம்பெற வேண்டும் || திருமதி ஜெய தங்கம் ||Veritas Tamil

குரல் மற்றும் எழுத்து : திருமதி ஜெய தங்கம் 

ஆசிரியை,சிறுமலர் தொடக்கப்பள்ளி
பழனி, திண்டுக்கல் மாவட்டம்  

ஒலித்தொகுப்பு : அருள்பணி வி.ஜான்சன்

 

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

Website: http://tamil.rvasia.org​​

 

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

Apple Store: https://apple.co/3jakDbi

 

**for non-commercial use only**

 

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.