அமைதியான மனம் பெற.. | Episode 3 | Judit Lucas | VeritasTamil

அமைதி! எவ்வளவு காடு கொடுத்தாலும் பெற முடியாத ஒன்று.. ஆனால் அந்த அமைதியான மனதைத் தேடி தான் இந்த உலகம் இன்றளவும் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது.. இந்த பயணத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில வழிமுறைகள்..

Episode 1: https://youtu.be/BOwxG5u9mPQ

Episode 2: https://youtu.be/kKY6zaOnyYc

 

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

Website: http://tamil.rvasia.org​​

 

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ
Apple Store: https://apple.co/3jakDbi

**for non-commercial use only**

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.