திருத்தந்தையின் இறைவார்த்தைகள்! | அருட்பணி. ஜேக்கப் | Veritas Tamil

“புனிதம் என்பது அசாதாரணமான செயலில் அல்ல மாறாக அன்பும் நம்பிக்கையும் கலந்த சாதாரன செயலில் உள்ளது” என்று திருத்தந்தையின் வார்த்தைகளை கேட்ப்போம்!

குரல்: அருட்பணி. ஜேக்கப்

ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்

Follow Radio Veritas Tamil Service At

Facebook: https://www.facebook.com/VeritasTamil
Twitter: https://twitter.com/VeritasTamil
Instagram: https://www.instagram.com/veritastamil/
SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil
Website: http://tamil.rvasia.org
Blog: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​

for non-commercial use only

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.
Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ 
Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.