இறைவன் படைத்த எழில் நிறைந்தவர்கள் | திருமதி ஜெய தங்கம் | VeritasTamil

இறைவன் படைப்புகள் யாவும் அழகே. அதிலும் சிறப்பு குழந்தைகள் மிக அழகானவர்கள் தான். அவர்களின் வாழ்வைப்பற்றி தெரிந்துகொள்ள இந்த ஒலியோடையைக் கேளுங்கள்!

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

Website: http://tamil.rvasia.org​​

 

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

Apple Store: https://apple.co/3jakDbi

 

**for non-commercial use only**

 

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.