வேரித்தாஸ் செய்திகள் || Veritas Tamil News || 28.03.2024

தலைப்பு செய்திகள் 

  1. புனித வெள்ளி சிலுவைப் பாதை சிந்தனைகளை வழங்கும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.
  2. உயிர்ப்பு என்பது நமது நம்பிக்கையின் இதயம் என்று உறைந்துள்ள திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.
  3. பொறுமை என்னும் நல்லொழுக்கம் பற்றி புதன் மறைக்கல்வி உரையில் எடுத்துரைத்துள்ள திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.
  4. யானைத் தாக்குதல்கள் குறித்து இந்தியத் தலத்திருஅவை கவலை!
  5. ஏமனில் 1 கோடி குழந்தைகளுக்கு உயிர்காக்கும் உதவி தேவை என்று கூறியுள்ள யுனிசெஃப் நிறுவனம்.

குரல்: ஜுடிட்

ஒலித்தொகுப்பு: ஜோசப்

Follow Radio Veritas Tamil Service At

Facebook: https://www.facebook.com/VeritasTamil
Twitter: https://twitter.com/VeritasTamil
Instagram: https://www.instagram.com/veritastamil/
SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil
Website: http://tamil.rvasia.org
Blog: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​​

for non-commercial use only

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.
Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ 
Apple Store: https://apple.co/3jakDbi​​

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.