நல்ல மனநிலை | திருமதி ஜெய தங்கம் | VeritasTamil

குழந்தைகளுக்கு நாம் எப்பேற்பட்ட மனநிலையை உருவாகிகிறோம் அல்லது எப்படி சூழலில் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் உள்ளார்கள் என்பதையெல்லாம் தெரிந்துகொள்ள இந்த ஒலியோடையைக் கேளுங்கள்!

Youtube: http://youtube.com/VeritasTamil​​

Facebook: http://facebook.com/VeritasTamil​​

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​

Website: http://tamil.rvasia.org​​

 

Please download the new Radio Veritas Asia mobile app at Google Play and Apple Store.

Google Play: https://bit.ly/3lg9uIQ

Apple Store: https://apple.co/3jakDbi

 

**for non-commercial use only**

 

மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.