விளிம்பு நிலையை நோக்கிய பயணம்

விளிம்பு நிலையை நோக்கிய அழமான அக்கறை கொண்ட அகில உலக கத்தோலிக்க திருஅவையை வழிநடத்தும் ஒரு ஆயன், ஆசிய திருஅவையின்மீது மீண்டும் தன் கண்களைப் பதிய வைத்துள்ளார்.

திருத்தந்தை அவர்கள் தாய்லாந்து மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளை வருகின்ற நவம்பர் மாதம் சந்திக்கிறார். தாய்லாந்து நாடு திருத்தந்தை அவர்களின் ஆசியப் பயணத்தின் ஆறாவது நாடாகவும், ஜப்பான் அவருடைய ஏழாவது நாடாகவும் இருக்கிறது. 
 

Add new comment

2 + 3 =