வளனுடன் புதன் | ஜோஸ்லினா | Year of St.Joseph

தாவீது அரசரின் வழிமரபில் தோன்றியவரும் அரசருகெல்லாம் அரசரை ஈன்றெடுத்தவருமான புனித யோசேப்பின் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள்!

Add new comment

5 + 0 =