மார்ச் 10 |வளனுடன் புதன் | Joselina| Year of St. Joseph | VeritasTamil

தாவீது அரசரின் வழிமரபில் தோன்றியவரும் அரசருகெல்லாம் அரசரை ஈன்றெடுத்தவருமான புனித யோசேப்பின் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள்!

Follow Radio Veritas Tamil Service At Facebook: http://youtube.com/VeritasTamil​​​​ Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil​​​​ Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil​​​​ SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil​​​​ Website: http://www.RadioVeritasTamil.org​​​​ Blog: http://tamil.rvasia.org​​​​ **for non commercial use only** மேலும் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? www.tamil.rvasia.org என்னும் வேரித்தாஸ் தமிழ்ப்பணியின் இணையதள முகவரிக்கு வாங்க.

Add new comment

12 + 3 =