தாய்லாந்து கொள்கைப் பாடல்

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் வருகையை முன்னிட்டு உருவாக்கப்பட்ட கொள்கைப் பாடல். இசையைக்  கேட்டு மகிழுங்கள்.

Add new comment

15 + 3 =