ஒன்றே அப்பம், ஒன்றுக்குச் சாட்சியம் 

நற்கருணையை மையப்படுத்தி இந்த பாடலை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள். பாடலின் வரிகள் வெறும் அறிவுசார்ந்தல்ல, மாறாக அனுபவம் நிறைந்த வார்த்தைகள். 
அனுபவம் நிறைந்த வார்த்தைகளை அனுபவித்துப் பார்க்கும்போது உருவானதே இந்த இசை. கேட்போம், இறைஅனுபவம் பெறுவோம். 

ஒன்றே அப்பம், ஒன்றுக்குச் சாட்சியம் 
என் உயிரில் கலந்த உறவே
என் ஆன்மா தேடும் உணவே 
நெருங்கி வந்து அன்புகொண்டாய்
அருகில் அமர்ந்து அமைதி தந்தாய்
தேவா என்னில் என்றும் நீ வா.

அப்பம் ஒன்றே நாம் பலரே
ஆயினும் நாம் அனைவரும் ஒர் உடலே
உணர்ந்திடுவோம் நம் ஒன்றிப்பிலே
அமர்ந்திடுவோம் திருப்பந்தியிலே
இனிமேல் வாழ்வது நானல்ல
இயேசு என்னில் வாழ்கின்றார்

உமதுடலே என் உணவாக
உமது இரத்தமே என் உயிராக
உம்மைப் பிரியாது இணைந்திருக்க
உம்மைப் பலியாய் வாழ்ந்திருக்க 
இனிமேல் வாழ்வது நானல்ல
இயேசு என்னில் வாழ்கின்றார்.

இசை அமைப்பு (Music & Composition): ஜெயக்குமார்

பாடல் வரிகள் (Lyrics): அருள்பணியாளர் அருளப்பா, பங்குத்தந்தை, நேர்ச்சைத் திருத்தலம், கீழ்பாக்கம், சென்னை
பாடியவர்கள் (Singers): சகோ. ஆன்ட்ரூ
ஒளிப்பதிவு (Editing): டேனியேல்
ஒருங்கிணைப்பு(Co-Ordination): அருள்சகோதரி ஷீலா SMMI,  அருள்சகோதரி அருள் செல்வி SMMI & அருள்பணியாளர் பாஸ்கல் CSC
படத்தொகுப்பு (Editing): அஜித்

 

Facebook: http://youtube.com/VeritasTamil

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil

Website: http://www.RadioVeritasTamil.org

Blog: http://tamil.rvasia.org

**for non-commercial use only**

 

Add new comment

6 + 0 =