அப்பத்தின் வாசனை (Scent of the Bread)

இயேசு கிறிஸ்துவினால் அழைக்கப்பட்டேன். புனிதமாக்கப்பட்டேன். கிறிஸ்துவின் திருமுகமாய் மாறிட. மற்றொரு திருப்பலியாகிட. 

நற்கருணைப் பலியை நிறைவேற்றும் ஒரு குருவாக.

அருள்வரங்களின் ஊற்றாகிய திருப்பலிப் பீடத்தை நோக்கி அவர் செல்கின்றார். 

பிழிந்து எடுக்கப்பட்ட திராட்சை இரசமானது எவ்வாறு கிறிஸ்துவின் இரத்தமாக மாறுகிறதோ, குருவானவரும் கிறிஸ்துவின் பலிபீடத்தில் தன்னையே தியாகமாக்குகிறார். 

இந்த அப்பத்தின்மூலம் அவருடைய வாழ்வும் உடைக்கப்படுகிறது. அவர் உடைக்கப்படுகிறார் நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கையாக.

துன்பங்கள் துயரங்கள் நிறைந்த மக்களுக்கு இவர் அமைதி, சந்தோசம் நம்பிக்கை ஆகியவற்றின் கருவியாக மாறுகின்றார்.

என்னை அழைத்த இறைவா, என் திடப்படுத்தும்...

 

இயக்குனர் (Direction) : நிபின் மனுவேல்

படத்தொகுப்பு (Editing) : அவின்

திரைக்கதை (Screen Play) : அம்புரோஸ் & டெஸ்லின்

ஒளிப்பதிவு (Cinematographer) : செபின்

இசை (Music) : பால் டின்லேடிர் 

Director: Nibin Manual, Editor: Avin, Screenplay: Ambrose & Deslin, Cinematographer: Sebin, Music Credits: Paul Dinletir

 

Facebook: http://youtube.com/VeritasTamil

Twitter: http://twitter.com/VeritasTamil

Instagram: http://instagram.com/VeritasTamil

SoundCloud: http://soundcloud.com/VeritasTamil

Website: http://www.RadioVeritasTamil.org

Blog: http://tamil.rvasia.org

**for non-commercial use only**

 

Add new comment

2 + 5 =