மூன்று ஆணிகள் | உடையை கிழிக்காதே! உள்ளத்தை கிழி! - பகுதி-1 | பால் தினகரன்

இந்த தவக்காலம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க போகிறது? நாம் எப்படி இதில் ஆண்டவரோடு இணைவது?

இந்த காணொளியில் மூலம் தெரிந்துகொள்வோம்!

 

Thanks: Fr. Paul Dhinakaran SdC

Editing: Judit

Production: Radio Veritas Asia - Tamil Service

Add new comment

2 + 0 =